ประกาศจากทางโรงเรียน
ประกาศจากทางโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เรื่อง การกำหนดเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97 KB
ประกาศจากทางโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93 KB
ประกาศจากทางโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เรื่อง การกำหนดปรัชญาของสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92 KB
ประกาศจากทางโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เรื่อง การกำหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92 KB
ประกาศจากทางโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เรื่อง การกำหนดเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92 KB