ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดกิจกรมการแข่งขันกีฬาภายใน (อ่าน 144) 24 ก.ย. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 381) 13 ก.ย. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 192) 22 ส.ค. 61
การตรวจสอบผลการเรียนระหว่างภาค (อ่าน 2160) 17 ส.ค. 61
โครงการห้องเรียนอัจฉริยะและSmart Student (อ่าน 541) 11 ก.ค. 61
รายชื่อสอบโครงการพิเศษ (อ่าน 268) 11 ก.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปี ๒๕๖๑ (อ่าน 407) 10 ก.ค. 61
รายชื่อจัดกลุ่มเรียนวันเสาร์ (อ่าน 237) 10 ก.ค. 61
รายชื่อเรียนเสริมวันเสาร์ ตารางสอบจัดกลุ่มและสายรถรับ-ส่งนักเรียน (อ่าน 181) 06 ก.ค. 61
รายละเอีุ้ยดความคุ้มครองและเงื่อนไขการรับประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับสถานศึกษา (อ่าน 155) 02 ก.ค. 61
โครงการพิเศษ (อ่าน 271) 09 มิ.ย. 61
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ม.1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 326) 24 พ.ค. 61
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ม.2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 260) 24 พ.ค. 61
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ม.3 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 350) 24 พ.ค. 61
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 329) 24 พ.ค. 61
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ม.5 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 216) 24 พ.ค. 61
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ม.6 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 176) 24 พ.ค. 61
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 344) 22 พ.ค. 61
ผังห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 228) 21 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียน ม.1 (อ่าน 473) 13 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียน ม.2 (อ่าน 974) 13 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียน ม.3 (อ่าน 632) 13 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียน ม.4 (อ่าน 427) 13 พ.ค. 61
ตารางเรียน ม.1 (อ่าน 705) 12 พ.ค. 61
ตารางเรียน ม.2 (อ่าน 750) 12 พ.ค. 61
ตารางเรียน ม.3 (อ่าน 702) 12 พ.ค. 61
ตารางเรียน ม.4 (อ่าน 649) 12 พ.ค. 61
ตารางเรียน ม.5 (อ่าน 363) 12 พ.ค. 61
ตารางเรียน ม.6 (อ่าน 473) 12 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระหว่างชั้นเรียน (อ่าน 584) 04 พ.ค. 61
ผลการสอบสัมภาษณ์จ้างบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ (อ่าน 278) 04 พ.ค. 61
รายละเอียดและรายชื่อนักเรียนที่ขึ้นรถรับ-ส่งนักเรียน ปี่การศึกษา 2561 (อ่าน 497) 30 เม.ย. 61
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตััวเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 (รอบจัดที่เรียน) วันที่ 19 เมษายน 2561 (อ่าน 553) 18 เม.ย. 61
ประกาศผลสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ 2 (ประกาศ) (อ่าน 318) 18 เม.ย. 61
ประกาศผลสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ 2 (รายชื่อ) (อ่าน 367) 18 เม.ย. 61
ประกาศผลการจัดที่เรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2561 (ประกาศ) (อ่าน 586) 17 เม.ย. 61
ประกาศผลการจัดที่เรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2561 (รายชื่อ) (อ่าน 645) 17 เม.ย. 61
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบที่ 2 (อ่าน 571) 08 เม.ย. 61
ประกาศรับสมัครงาน (อ่าน 371) 07 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 369) 07 เม.ย. 61