ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตารางสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.31 MB
ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.76 MB
ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.89 MB
ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.86 MB
ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.48 MB