รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชฎานิศ ธำรงรัตน์ (พลอย(ชนา))
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 2
อีเมล์ : Chadanis.thamrongrat@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Lotus’s (สำนักงานใหญ่)
ตำแหน่ง : People Executive (ผู้บริหารงานบุคคลอาวุธโส)
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 18 ธ.ค. 2564,11:06 น.   หมายเลขไอพี : 49.228.145.117


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล