ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโควิด -19 (อ่าน 29) 07 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เรื่อง การเฝ้ระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 333) 19 มี.ค. 63
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2563 (อ่าน 246) 18 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน MEP ที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ( (อ่าน 155) 16 มี.ค. 63
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 116) 14 มี.ค. 63
ตรวจสอบผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษMini English Program (MEP) (อ่าน 200) 11 มี.ค. 63
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน 1 อัตรา (อ่าน 38) 27 ก.พ. 63
ปฏิทินวิชาการ เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 201) 27 ก.พ. 63
กำหนดการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 348) 20 ก.พ. 63
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ม.1 ม.4 ห้องเรียนปกติ ปี2563 (อ่าน 632) 19 ก.พ. 63
แนวปฏิบัติการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ม.1 ปี 2563 (อ่าน 296) 19 ก.พ. 63
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 223) 18 ก.พ. 63
เจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการนักเรียน 1 อัตรา (อ่าน 73) 06 ก.พ. 63