งานผู้บริหาร
งานผู้บริหาร

-แสดงความยินดีกับนายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556


-เยี่ยมท่านเจ้าคุณธงชัยพระเทพภาวนาวิกรม ที่โรงพยาบาลสมิติเวช